Ασφαλιστικά Ταμεία

Ένας μεγάλος κύκλος εργασιών μας είναι οι διεκπεραιώσεις που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Λόγω της έλλειψης χρόνου και της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ασφαλιζόμενοι, καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε τις ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες για την έκδοση σύνταξης, με την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, την Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης,  την υποβολή τους στους αρμόδιους, καθώς επίσης και την παρακολούθησή τους, έως την έκδοση της σύνταξης (για κύρια, γήρατος, αναπηρική, χηρείας, κ.α.).

Έντυπο της εξουσιοδότησης: Εδώ!!

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας,  τις οποιεσδήποτε ενέργειες για οικονομικές παροχές που πιθανόν δικαιούστε (π.χ. επιδόματα ασθένειας, κυοφορίας, τοκετού, λουτροθεραπειών, κ.λπ.).

Τέλος, διεκπεραιώνουμε διακανονισμούς για την ρύθμιση χρεών και τη συλλογή δικαιολογητικών για μείωση εισφορών προς τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.