Δήμοι

Διεκπεραίωση εργασιών (δηλώσεις, εκδώσεις και αντίγραφα όλων των γεγονότων)

που αφορούν τις υπηρεσίες του δήμου, όπως:

Δημοτολογίου


Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας

Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δήμο

Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο Δήμο

Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου

Διόρθωση ηλικίας γυναικών

Διόρθωση κυρίου ονόματος

Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση

Εγγραφή ενηλίκου άγαμου άντρα σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

Εγγραφή ομογενών Ποντιακής καταγωγής από την πρώην Σοβιετική Ένωση

Εκλογικά - Ακύρωση εγγραφής ετεροδημοτών

Εκλογικά - Ακύρωση εγγραφής κοινοτικών εκλογέων

Εκλογικά - Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους

Εκλογικά - Εγγραφή ετεροδημοτών

Εκλογικά - Εγγραφή κοινοτικών εκλογέων

Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου στα Δημοτολόγια

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο

Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου και άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Αθηναίων

Προσθήκη κυρίου ονόματος

Πιστοποιητικό γέννησης - εντοπιότητας - οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ανηλίκων

Πολιτογράφηση με το Νόμο 3284/04

 

Ληξιαρχείου


Άδεια Ταφής

Αντίγραφα - Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων

Δήλωση Βάπτισης

Δήλωση Διαζυγίου

Δήλωση Ονοματοδοσίας

Δήλωση γάμου στο Ληξιαρχείο

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων - Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων

Δήλωση Υιοθεσίας

Εκούσια Αναγνώριση Τέκνου