Διεκπεραιώσεις Δημοσίων - Ιδιωτικών Εργασιών & Υποθέσεων σε όλες τις Υπηρεσίες

Στρατολογία

Για την στρατολογία οι διαδικασίες που διεκπεραιώνουμε είναι καταθέσεις και παρακολουθήσεις των δικαιολογητικών των παρακάτω αιτήσεων: