Εφορίες

Αναγκαίο κακό για τους περισσότερους από εμάς …

Πολλοί από εμάς δεν έχουν το χρόνο, αλλά ούτε και την υπομονή να διεκπεραιώσουν τις αναγκαίες διαδικασίες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

 

Συνεπώς, εμείς για τη δική σας διευκόλυνση με μια απλή εξουσιοδότηση, αναλαμβάνουμε διεκπεραιώσεις όπως:

Έντυπο της εξουσιοδότησης: Εδώ!!

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

 

Μ1

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

 

Μ2

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

 

Μ3

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

 

Μ4

Δήλωση διακοπής εργασιών

 

Μ5

Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης

 

Μ6

Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

 

Μ7

Δήλωση σχέσων φορολογουμένου

 

Μ8

Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου

 

Μ9

Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

 

Μ10

Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού

 

Μ11

Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού

 

Μ12

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση

 

Μ13

Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

Διεκπεραιώσεις Δημοσίων - Ιδιωτικών Εργασιών & Υποθέσεων σε όλες τις Υπηρεσίες

Νέα - Χρήσιμες Πληροφορίες