Στρατολογία

Για την στρατολογία οι διαδικασίες που διεκπεραιώνουμε είναι καταθέσεις και παρακολουθήσεις των δικαιολογητικών των παρακάτω αιτήσεων: 

 

Διεκπεραιώσεις Δημοσίων - Ιδιωτικών Εργασιών & Υποθέσεων σε όλες τις Υπηρεσίες

Νέα - Χρήσιμες Πληροφορίες