Υποθηκοφυλάκεια

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την κατάθεση των εγγράφων που σχετίζονται με τα κάτωθι:

Κατάθεση συμβολαίων & αιτήσεων (συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς)

Παραλαβή Πιστοποιητικών

Έρευνα & έλεγχος υποθηκών & εξαλείψεων (αιτήσεις εξάλειψης υποθήκης, άρσης κατάσχεσης, ανακοπής πλειστηριασμού)

Έρευνα & έλεγχος μερίδων

Έρευνα & έλεγχος συμβολαίων

Έρευνα & έλεγχος αγωγών & κατασχέσεων

Έρευνα & έλεγχος πλασματικών ενεχύρων