Υπουργεία

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών σε όλα τα υπουργεία.

 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Μεταφορές και Δίκτυα
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης